RODO

Administratorem danych osobowych imprez sportowych obsługiwanych przez Fundację Fabryka Sportu są organizatorzy imprez, a nasza fundacja jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie stosownej umowy z organizatorem. W celu upewnienia się czy Fundacja Fabryka Sportu jest administratorem danych czy je przetwarzającym należy zapoznać się z regulaminem imprezy.

W pozostałych przypadkach Fundacja Fabryka Sportu z siedzibą w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 27/187, 01-494 Warszawa jest administratorem danych osobowych. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt listowny: Fundacja Fabryka Sportu, ul. Obrońców Tobruku 27/187, 01-494 Warszawa.

Podczas rejestracji zawodników do imprezy zbieramy ich dane osobowe w celu przygotowania wyników imprezy. Zazwyczaj wystarczają nam imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, miasto, klub, nr telefonu. W zależności o treści regulaminu imprezy możemy zbierać dodatkowe dane np. rozmiar koszulki lub w celu przygotowania specyficznych klasyfikacji, np. kategorii służb mundurowych, mieszkańców jakiegoś miast lub gminy.

Zebrane dane są wykorzystywane do komunikacji z uczestnikami biegu i powiadomienia o kolejnej edycji imprezy. Ponadto wykorzystujemy dane do przygotowania list startowych, pomiaru czasu i przygotowania wyników biegów.

Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania podwykonawcom, np. pośrednikowi obsługującemu płatności online, firmie obsługującej wysyłkę SMS z wynikiem, firmie obsługującej rejestrację do zawodów, czyli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy.