RODO

Administratorem danych osobowych imprez sportowych obsługiwanych przez Fundację Bieganie, Fundację Fabryka Sportu lub Fundacji Promocji Sportu Fair Play są organizatorzy imprez, a nasze fundacje są podmiotem przetwarzającym dane na podstawie stosownej umowy z organizatorem. W celu upewnienia się czy fundacje są administratorem danych czy je przetwarzającymi, należy zapoznać się z regulaminem imprezy.

W pozostałych przypadkach administratorem danych osobowych jest Fundacja Fabryka Sportu z siedzibą w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 27/187, 01-494 Warszawa lub Fundacja Promocji Sportu Fair Play z siedzibą w Warszawie, ul. płk. Zoltana Balo 6/23, 02-793 Warszawa lub Fundacja bieganie z siedzibą w Warszawie, ul. Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa. W każdym przypadku uczestnicy imprez zostaną poinformowani w regulaminach imprez, kto jest administratorem danych.

Podczas rejestracji zawodników do imprezy zbieramy ich dane osobowe w celu przygotowania wyników imprezy. Zazwyczaj wystarczają nam imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, miasto, klub, nr telefonu. W zależności o treści regulaminu imprezy możemy zbierać dodatkowe dane np. rozmiar koszulki lub w celu przygotowania specyficznych klasyfikacji, np. kategorii służb mundurowych, mieszkańców jakiegoś miast lub gminy.

Zebrane dane są wykorzystywane do komunikacji z uczestnikami biegu i powiadomienia o kolejnej edycji imprezy. Ponadto wykorzystujemy dane do przygotowania list startowych, pomiaru czasu i przygotowania wyników biegów.

Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania podwykonawcom, np. pośrednikowi obsługującemu płatności online, firmie obsługującej wysyłkę SMS z wynikiem, firmie obsługującej rejestrację do zawodów, czyli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy.