Regulamin

Start

 

REGULAMIN

BIEGU WOLNOŚCI w Ursusie w 30. rocznicę wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 4 czerwca 1989 r.

Organizator

Dzielnica Ursus m.st. Warszawy

realizacja: Fundacja Promocji Sportu Fair Play oraz Fundacja Bieganie
Kontakt: kontakt@entretiming.pl

Termin i miejsce

Zawody odbędą się 2 czerwca 2019 r. (niedziela)

Biuro zawodów, start i meta biegów na placu przy Urzędzie Dzielnic Ursus, plac Czerwca 1976 r.

Dystans

  • 1989m (dla uczczenia rocznicy)

Bieg uliczny, 100% asfalt i kostki betonowej. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 30 minut od strzału startera.

Trasa biegu posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do (10m).

Program imprez

10.00 – otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych

13.00 – start biegu

13.30 – dekoracja zwycięzców

Warunki uczestnictwa

W biegu mogą wystartować osoby, które mają ukończone 4 lata, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Udział w biegu z numerem startowym innej osoby prowadzi do dyskwalifikacji. Numery startowe nie są wydawane pełnomocnikom.

Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online. Link do rejestracji

Limit zgłoszeń w biegu wynosi 950 osób.

Zawodnicy nie wnoszą opłaty startowej, udział jest całkowicie bezpłatny.

W przypadku wyczerpania się limitu miejsc w biegach, listy startowe są zamykane i nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu.

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Odbiór pakietu startowego w terminie późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu.

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Najszybszy mieszkaniec Dzielnicy Ursus.

Najszybsza mieszkanka Dzielnicy Ursus.

Najmłodszy uczestnik (na podstawie deklaracji zawodnika podczas rejestracji)

Najstarszy uczestnik (na podstawie deklaracji zawodnika podczas rejestracji)

Najliczniej reprezentowana szkoła (na podstawie wpisu ujednoliconej nazwy szkoły w rubryce „Klub” podczas rejestracji).
UWAGA – nazwa szkoły musi być identyczna aby można było potraktować zawodników jako jedną drużynę.

Nagrody i świadczenia

Każdy uczestnik biegu otrzyma

  • koszulkę z okolicznościowym nadrukiem; organizator dołoży starań aby zawodnicy otrzymali rozmiar odpowiadający ich oczekiwaniom, ale nie może tego zagwarantować;
  • okolicznościowy medal;

Pierwsze trzy osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn, oraz zwycięzcy w pozostałych kategoriach otrzymają statuetki

Bon o wartości 1000 zł dla najliczniej reprezentowanej szkoły do wykorzystania na zakupy w sklepie sportowym.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dzielnica Ursus m.st. Warszawy. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administrator powierzy do przetwarzania dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie rejestracji zawodników, płatności online, przeprowadzenia zawodów i przygotowania wyników imprezy.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator zapewnia ponadto:

  • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy,
  • szatnie w namiotach
  • depozyt rzeczy osobistych zapakowanych w torby/plecaki.  Rowery, rzeczy wartościowe nie będą przyjmowane do depozytu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

  • za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
  • za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.