„Nagrody nie dublują się”

W regulaminach wielu biegów masowych znajdziemy zapis: „nagrody nie dublują się”. Parę słów o zasadzie „niedublowania” nagród Więcej…

Brutto czy netto

W warunkach biegów masowych od strzału startera upływa wiele czasu zanim ostatni zawodnicy przekroczą linię startu.Więcej…