Bieg Powstania Warszawskiego – Regulamin

Start

REGULAMIN

BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Organizator

Fundacja Promocji Sportu Fair Play
Kontakt: kontakt@entretiming.pl

Termin i miejsce

Edycja wirtualna – sierpień 2020

Obok edycji wirtualnej, dla zainteresowanych organizujemy:

  • Bieg Woli – 02.08, godz. 10.00, Park Szymańskiego, ul. Elekcyjna
  • Bieg Mokotowa – 09.08, godz. 10.00, Siekierki, ul. Gwintowa
  • Bieg Śródmieścia – 16.08, godz. 10.00, Bulwary Wiślane, przy Moście Gdańskim

Zasady

Bieg Powstania Warszawskiego to połączenie biegu wirtualnego i 3 biegów w Warszawie.

Bieg wirtualny

Osoby, które zarejestrują się do biegu wirtualnego powinny:

  • w okresie od 1 sierpnia do 30 sierpnia pobiec dystans minimum 5km; każdy uczestnik samodzielnie ustala trasę, tempo i dystans, oraz sposób pokonywania, można biec w lesie, w parku, na bieżni, po ulicach; można trasę pokonać marszobiegiem, pieszo, a nawet na bieżni mechanicznej; można iść z kijkami.
  • po biegu wprowadzić swój wynik korzystając z linku „Wyślij potwierdzenie ukończenia”, który znajduje się w mailu potwierdzającym rejestrację. (Pamiętaj tylko, że jeśli pobiegłeś więcej niż 5km, np. 20km w czasie 2 godziny, to nie wpisuj w wynikach 2 godziny, ale przelicz swój czas biegu na 5km, czyli wpisz 30 minut. Chodzi o to, żeby wyniki wszystkich uczestników były w miarę porównywalne).

Po weryfikacji wyniku i jego zatwierdzeniu, wyślemy uczestnikowi okolicznościowy medal na podany adres. Wysyłkę medali rozpoczniemy 1 sierpnia.

Biegi w Warszawie

Osoby, które poza zamówieniem medalu zapisały się na jeden z trzech biegów (Wola, Mokotów lub Śródmieście) mogą zarejestrować się do udział w biegu w wybranej lokalizacji. Limit uczestników każdego z tych biegów wynosi 150 osób. W tym przypadku nie trzeba samodzielnie wpisywać wyniku, bo zawodnicy biegną z numerami z chipem i to my opublikujemy wyniki tego biegu. Na mecie zawodnicy otrzymują medal. Osoby zapisane do biegu, które z jakiegokolwiek powodu nie wezmą udziału w biegu, stają się uczestnikami biegu wirtualnego, biegną samodzielnie itd. jak w opisie biegu wirtualnego.

Jeśli zapisałeś się na więcej niż jeden bieg w Warszawie, otrzymasz tylko jeden medal na pierwszym biegu, w którym weźmiesz udział.

Zgłoszenia i opłata startowa
Zgłoszenie uczestnictwa i opłaty za udział odbywa się online.

Opłata składa się z dwóch części

  • opłata za okolicznościowy medal – 39 zł (w tym koszt przesyłki pocztowej)
  • opcjonalna opłata za udział w jednym z biegów w Warszawie  – 10 zł

Rezygnacja
Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .
Wniesiona opłata startowa podlega zwrotowi o ile rezygnacja nastąpiła w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty rejestracji, nie później jednak niż 30.07.2020. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Promocji Sportu Fair Play. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administrator powierzy do przetwarzania dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie rejestracji zawodników, płatności online i przygotowania wyników imprezy.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe
Organizator nie zapewnia zabezpieczenia medycznego podczas biegu wirtualnego, a biorąc w nim udział deklarujesz, że Twój stan zdrowia pozwala na wybrany przez ciebie rodzaj aktywności fizycznej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą.