Bieg Olszynki Grochowskiej – zapisy

Start

Zanim dokonasz rejestracji do biegu przeczytaj poniższy tekst. Link do zapisów znajdziesz poniżej.

W przypadku:

a) wprowadzenia zakazu organizacji imprez sportowych, czy jakichkolwiek innych restrykcji uniemożliwiających zorganizowanie biegu, bieg zmieni charakter na bieg wirtualny; w takim przypadku zawodnicy biegną na wybranej przez siebie trasie, rejestrują swój wynik i otrzymują medal pocztą; szczegółowe zasady organizacji biegu wirtualnego opisane są w punkcie Bieg Wirtualny Regulaminu.

b) zmniejszenia limitu uczestników wydarzeń sportowych poniżej obecnie obowiązującego limitu 250 osób, organizator podzieli imprezę na mniejsze wydarzenia sportowe, oddzielając je od siebie czasowo tak aby liczba uczestników, którzy jednocześnie biorą w nich udział, nie przekraczała obowiązującego limitu; oznacza to zmianę programu minutowego imprezy.

W przypadku zmniejszenia limitu uczestników wydarzenia sportowego do poziomu, który uniemożliwia zorganizowanie biegów w ciągu jednego dnia, w sposób zapewniający niekontaktowanie się uczestników każdego z nich, impreza zmieni charakter na bieg wirtualny.

Osoby, które dokonują rejestracji do biegu akceptują ryzyko konwersji imprezy na imprezę wirtualną, ewentualną zmianę programu minutowego oraz deklarują, że nie będą występowały o zwrot opłaty startowej w przypadku takich zmian.

Link do zapisów