Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/entretiming/public_html/wp-content/themes/studiofolio/lib/metaboxes/wpalchemy/MetaBox.php on line 2267

5X5km „WOKÓŁ OLSZYN”

baner-1000x500

StartZapisyLista startowaTrasaWyniki

REGULAMIN VI BIEGU SZTAFETOWEGO 5X5km „WOKÓŁ OLSZYN”

ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest Fundacja Bieganie

Partnerem imprezy jest TKKF „Piaski” Warszawa (pomysłodawca i wieloletni organizator sztafety)

Dyrektor biegu – Bogusław Nader

Kontakt: koordynator@entre.pl

TERMIN I MIEJSCE

6 czerwca 2015 r. w Parku Olszyna w Warszawie, ul. Broniewskiego. Biuro zawodów, start i meta zlokalizowane na terenie parku.

Start – 11.00

Dekoracja zwycięzców rozpocznie się po godz. 13.30.

Bieg odbędzie się na pętli o długości 1666m. Każdy zawodnik pokonuje rundę trzykrotnie.

Limit czasu na pokonanie całego dystansu wynosi 2 godz. 30 min.

UCZESTNICTWO

Prawo startu mają osoby, które ukończyły 14 lat.

Drużyna składa się z pięciu osób, w tym co najmniej jedna kobieta. Pakiety startowe dla całej drużyn odbierają w biurze zawodów ich kapitanowie. Biuro będzie czynne w dniu zawodów od godziny 9.00. Osoba odbierająca numery startowe musi w biurze zawodów złożyć oświadczenia podpisane przez wszystkich członków drużyny.

Pobierz oświadczenie

Pomiar czasu a technologii RFID zapewnia ENTRE TIMING. Chipy do pomiaru czasu przymocowane są do pałeczek sztafetowych. Warunkiem klasyfikacji jest pokonanie całego dystansu z pałeczką.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowe medale, napoje, poczęstunek.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia drużyny dokonuje jej kapitan poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej imprezy.

Za poprawne zgłoszenie uważa się łącznie: wypełnienie przez kapitana zespołu internetowego formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty startowej.

Zawodnik może startować w więcej niż jednej drużynie. Zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w jednej drużynie.

DEPOZYT, ŚWIADCZENIA

Organizator prowadził będzie depozyt rzeczy osobistych zawodników. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowe medale, napoje, gorący lunch.

KLASYFIKACJE

W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja open. Zwycięskie drużyny otrzymają trofea sportowe i nagrody.

OPŁATY

Opłata startowa drużyny wynosi 150 zł.

Opłatę należy wnosić przelewem na konto bankowe organizatora:


Fundacja Bieganie
ul. Zabłocińska 4 lok. 58
01-697 Warszawa
Raiffeisen Polbank, nr rachunku: 30 1750 0012 0000 0000 2853 2307

W tytule przelewu należy wpisać: „5×5 [nazwa drużyny]”

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie zgłoszonej przed 25 maja, opłata startowa zwracana jest po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20 zł. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

Opłaty należy wnieść w ciągu 3 dni roboczych od zarejestrowania drużyny przez formularz zgłoszeniowy. Możliwość dokonywania wpłat zostanie zawieszona w przypadku, gdy zapisy zostaną zamknięte z powodu wyczerpania się limitu 50 drużyn.

Zamówienie faktury należy wysłać na adres koordynator@entre.pl podając niezbędne dane. Organizator wystawia i wysyła wyłącznie faktury w formie elektronicznej, nie wystawia faktur proforma i kredytowych.

ORGANIZACJA ZAWODÓW

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane na piersiach. W pierwszej zmianie startują kobiety. Kolejność następnych zmian jest dowolna. Zawodnik nie może biec na więcej niż jednej zmianie tej samej drużyny, może natomiast biec w kilku drużynach. Drużyna otrzymuje pałeczkę, którą w czasie biegu przekazują sobie kolejni biegnący zawodnicy. Zgubienie pałeczki oznacza dyskwalifikację drużyny. Wejście zmieniającego zawodnika do strefy zmian następuje dopiero gdy do strefy zmian zbliża się zmieniany zawodnik. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania poleceń sędziów odpowiadających za organizację strefy zmian. W strefie zmian zawodnik ma obowiązek wykonywania poleceń sędziego, w szczególności dotyczących miejsca oczekiwania na zmianę. Zawodnik musi przejąć pałeczkę w strefie zmian. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących strefy zmian (nie stosowanie się do poleceń sędziego strefy zmian, przekazanie pałeczki poza strefą zmian i innych) prowadzi do dyskwalifikacji.

Przed i po biegu zawodnicy mają możliwość skorzystania z przebieralni i depozytu.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane w zakresie prowadzenia i realizacji sztafety, informowania Uczestników o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. Uczestnicy udzielają Organizatorowi zgody na publikację wizerunku oraz imion i nazwisk w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora.