RODO

Administratorem danych osobowych imprez sportowych obsługiwanych przez Fundację Fabryka Sportu są organizatorzy imprez, a nasz fundacja jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie stosownej umowy z organizatorem.

Administratorem danych osobowych w imprezach własnych jest Fundacja Fabryka sportu z siedzibą w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 27/187, 01-494 Warszawa

Dane osobowe możemy powierzyć podwykonawcom, np. firmie pomiaru czasu.

Podczas rejestracji zawodników do imprezy zbieramy ich dane osobowe w celu przygotowania wyników imprezy. Zazwyczaj wystarczają nam imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, miasto, klub, nr telefonu. W zależności o treści regulaminu imprezy możemy zbierać dodatkowe dane np. rozmiar koszulki lub w celu przygotowania specyficznych klasyfikacji, np. kategorii służb mundurowych, mieszkańców jakiegoś miast lub gminy.

Zebrane dane są wykorzystywane do komunikacji z uczestnikami biegu i powiadomienia o kolejnej edycji imprezy. Ponadto oczywiście wykorzystujemy dane do przygotowania wyników biegów.

Dane zawodników dostępne są w wynikach biegu.

W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy kontaktować się listownie lub mailem na adres kontakt@entretiming.pl