Bieg Pileckiego – Regulamin

StartRegulaminZapisyLista startowaTrasaGaleria 2016Galeria 2015Wyniki 5kmWyniki dzieciArchiwum wyników

REGULAMIN X BIEGU ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

 

Organizator:

Dzielnica Żoliborz m. st. Warszawy

Wykonawca:

Fundacja Fabryka Sportu
Obrońców Tobruku 27/187
01-494 Warszawa
NIP 5223062710

Kontakt: kontakt@entretiming.pl

Cel imprezy

Celem imprezy jest upamiętnienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego.

Termin i miejsce:

Zawody odbędą się 10 września 2017 r. w parku Kępa Potocka.

Biuro zawodów, start i meta biegów przy ul. Gwiaździstej, dojście od ulicy Potockiej ( w pobliżu mostku nad kanałkiem).

Dystanse:

 • Bieg Główny na dystansie 5km (osobno bieg mężczyzn i bieg kobiet. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 45 minut (bieg kobiet) i 40 minut (bieg mężczyzn). Trasa biegu na 5km posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do (10m).
 • Bieg Malucha na dystansie 100m (dla dzieci w wieku 2010 i młodszych). Bieg ma charakter zabawy; nie wymaga rejestracji; dzieci biegną bez numerów startowych, same lub w asyście opiekunów. Nie będzie prowadzona klasyfikacja, a pierwszych 100 uczestników na mecie otrzyma medal.
 • 500m – rocznik 2008-2009
 • 500m – rocznik 2006-2007
 • 1000m – rocznik 2004-2005
 • 1500m – rocznik 2002-2003

W biegach na dystansie 500m, 1000m, i 1500m zawodnicy startują samodzielnie. Niedopuszczalna jest asysta rodziców/opiekunów.

Biegi odbędą się na wyznaczonych trasach po alejkach spacerowych o nawierzchni mieszanej – kostka i asfalt. Trasa oznakowana co 1 km. Start i meta w pobliżu biura zawodów. Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Program imprez:

9.15 – odjazd z ul. Gwiaździstej autobusu pod pomnik rtm. Pileckiego
9.30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego w Aleji Wojska Polskiego
9.30 – otwarcie biura zawodów i wystaw historycznych
10.15 – odjazd autobusu spod pomnika na ulicę Gwiaździstą
10.45 – oficjalne otwarcie imprezy
11.00 – rozpoczęcie biegów dzieci i młodzieży
11.45 – start biegu na 5km MĘŻCZYN
12.30 – start biegu na 5km KOBIET
13.15 – dekoracja zwycięzców

Warunki uczestnictwa

W biegu na dystansie 5km mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online. Dotyczy to biegu na 5km i biegów dla dzieci i młodzieży (500m, 1000m, 1500m). Udział w Biegu Malucha na dystansie 100m nie wymaga zgłoszenia.

Limit zgłoszeń w biegu na 5km MĘŻCZYZN wynosi 400 osób. Limit zgłoszeń w biegu na 5km KOBIET wynosi 400 osób. Limity dotyczą zarajestrowanych osób, które wniosły opłatę startową. Po wyczerpaniu limitów, osoby zarejestrowane, które nie wniosły opłaty startowej zostaną usunięte z list startowych.

Limit zgłoszeń w biegach dzieci i młodzieży wynosi łącznie 200 osób.

Pierwszeństwo zapisów do biegów dzieci mają osoby, które zgłosiły się i wniosły opłatę startową w biegach na 5km. 1 września zarejestrowani zawodnicy, którzy wnieśli opłatę startową otrzymają mail z linkiem do zapisu dziecka.

W przypadku niewyczerpania limitu 200 uczestników biegów dzieci, zapisy zostaną otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Udział w Biegu Malucha i biegach dzieci i młodzieży jest bezpłatny.

Opłata startowa w biegu na 5km wynosi:

 • 35 zł – pierwszych 200 zapisanych
 • 40 zł – od 201 zapisanej osoby do wyczerpania limitu zgłoszeń

W przypadku wyczerpania się limitów miejsc w biegach, listy startowe są zamykane i nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w biegu, osoba zgłoszona, w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r. może zażądać zwrotu wniesionej opłaty startowej. Po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Cedowanie opłaty na innego zawodnika jest możliwe o ile zawodnik, który wniósł opłatę złoży wniosek o jej przeniesienie w nieprzekraczalnym terminie 25 sierpnia 2016 r. W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.

Odbiór pakietu startowego w terminie późniejszym niż w dniu biegu nie jest możliwy.

Klasyfikacje

Bieg na 5km

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

M 20, 30, 40, 50, 60, 70

K 20, 30, 40, 50, 60, 70

Biegi dzieci i młodzieży

Klasyfikacje generalne dziewcząt i chłopców w każdym z biegów

W Biegu Malucha na dystansie 100m nie będzie prowadzona klasyfikacja.

Nagrody i świadczenia

Każdy uczestnik biegu na 5km otrzyma dobrej jakości bawełnianą koszulkę z okolicznościowym nadrukiem

Każdy uczestnik biegu na 5km i biegów młodzieży szkolnej otrzyma okolicznościowy medal, napoje i gorący posiłek.

W biegu na 5km pierwsze trzy osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe.

W biegach dzieci i młodzieży szkolnej pierwsze trzy osoby w kategoriach dziewcząt i chłopców otrzymają dyplomy.

W Biegu Malucha na dystansie 100m pierwszych 100 zawodników otrzyma medale.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane w zakresie prowadzenia i realizacji imprezy, informowania Uczestników o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. Uczestnicy udzielają Organizatorowi zgody na publikację wizerunku oraz imion, nazwisk i kategorii wiekowych w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora.

Postanowienia końcowe:

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator zapewnia ponadto:

 • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy,
 • szatnie w namiotach
 • depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 • za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
 • za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.