Bieg Pileckiego – Regulamin

Start

 

REGULAMIN XI BIEGU ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO 2018

Organizator:

Dzielnica Żoliborz m. st. Warszawy

Wykonawca:

Fundacja Fabryka Sportu
Kontakt: kontakt@entretiming.pl

Cel imprezy

Celem imprezy jest upamiętnienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego.

Termin i miejsce:

Zawody odbędą się 15 września 2018 r. w parku Kępa Potocka.

Biuro zawodów, start i meta biegów przy ul. Gwiaździstej, dojście od ulicy Potockiej ( w pobliżu mostku nad kanałkiem).

Dystanse:

 • 5km – Bieg Główny – (osobny start kobiet i mężczyzn). Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 45 minut (bieg kobiet) i 40 minut (bieg mężczyzn). Trasa biegu na 5km posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do (10m).
 • 100m – Bieg Malucha dla dzieci w wieku 2011 i młodszych. Bieg ma charakter zabawy; nie wymaga rejestracji; dzieci biegną bez numerów startowych, same lub w asyście opiekunów. Nie będzie prowadzona klasyfikacja, a pierwszych 100 uczestników na mecie otrzyma medal.
 • 500m – rocznik 2009-2010
 • 500m – rocznik 2007-2008
 • 1000m – rocznik 2005-2006
 • 1500m – rocznik 2003-2004

W biegach na dystansie 500m, 1000m, i 1500m zawodnicy startują samodzielnie. Niedopuszczalna jest asysta rodziców/opiekunów.

Biegi odbędą się na wyznaczonych trasach po alejkach spacerowych o nawierzchni mieszanej – kostka i asfalt. Trasa oznakowana co 1 km. Start i meta w pobliżu biura zawodów. Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Program imprez:

9.15 – odjazd z ul. Gwiaździstej autobusu pod pomnik rtm. Pileckiego
9.30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego w Aleji Wojska Polskiego
9.30 – otwarcie biura zawodów i wystaw historycznych
10.15 – odjazd autobusu spod pomnika na ulicę Gwiaździstą
10.45 – oficjalne otwarcie imprezy
11.00 – rozpoczęcie biegów dzieci i młodzieży
11.45 – start biegu na 5km MĘŻCZYN
12.30 – start biegu na 5km KOBIET
13.15 – dekoracja zwycięzców

Warunki uczestnictwa

W biegu na dystansie 5km mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online. Dotyczy to biegu na 5km i biegów dla dzieci i młodzieży (500m, 1000m, 1500m). Udział w Biegu Malucha na dystansie 100m nie wymaga zgłoszenia.

Limit zgłoszeń w biegu na 5km MĘŻCZYZN wynosi 400 osób. Limit zgłoszeń w biegu na 5km KOBIET wynosi 400 osób. Limity dotyczą zarajestrowanych osób, które wniosły opłatę startową. Po wyczerpaniu limitów, osoby zarejestrowane, które nie wniosły opłaty startowej zostaną usunięte z list startowych.

Limit zgłoszeń w biegach dzieci i młodzieży wynosi łącznie 200 osób.

Pierwszeństwo zapisów do biegów dzieci mają osoby, które zgłosiły się i wniosły opłatę startową w biegach na 5km. 1 września zarejestrowani zawodnicy, którzy wnieśli opłatę startową otrzymają mail z linkiem do zapisu dziecka.

W przypadku niewyczerpania limitu 200 uczestników biegów dzieci, zapisy zostaną otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Udział w Biegu Malucha i biegach dzieci i młodzieży jest bezpłatny.

Opłata startowa w biegu na 5km wynosi:

 • 30 zł – dla opłat wniesionych do 14.08.2018 r.
 • 40 zł – dla opłat wniesionych od 15.08.2018 do 15.09.2018 r.

W przypadku wyczerpania się limitów miejsc w biegach, listy startowe są zamykane i nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay.

UWAGA!!! Osoba zarejestrowana do biegu, może w terminie 14 dni od wniesienia opłaty startowej zrezygnować z udziału w biegu. Osoba, która chce skorzystać z tego prawa przesyła mail z adresu użytego do rejestracji do biegu na adres kontakt@entretiming.pl z informacją o odstąpieniu od umowy i numerem rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata startowa lub wskazując osobę znajdującą się na liście startowej, na którą rezygnujący z udziału chce przenieść opłatę startową. Organizator nie przewiduje żadnego innego tryby zwrotu i przenoszenia opłat startowych.

Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. W związku z tym nie można odebrać numeru przez pełnomocnika. Udział w biegu z numerem zarejestrowanym na innego zawodnika jest zabroniony.

W przypadku nie wzięcia udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej. Odbiór pakietu startowego, trofeów i nagród w terminie późniejszym niż w dniu biegu nie jest możliwy.

Klasyfikacje

Bieg na 5km

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

M 20, 30, 40, 50, 60, 70

K 20, 30, 40, 50, 60

Biegi dzieci i młodzieży

Klasyfikacje generalne dziewcząt i chłopców w każdym z biegów

W Biegu Malucha na dystansie 100m nie będzie prowadzona klasyfikacja.

Nagrody i świadczenia

Każdy uczestnik biegu na 5km otrzyma w pakiecie startowym:

 • bawełnianą koszulkę z okolicznościowym nadrukiem (organizator dołoży starań żeby uczestnicy otrzymali koszulki w zamówionym rozmiarze ale nie może tego zagwarantować);
 • numer startowy z chipem pomiaru czasu i kompletem agrafek;
 • okolicznościowy medal na mecie biegu;
 • napoje na trasie i na mecie biegu;
 • gorący poczęstunek po biegu.

Każdy uczestnik biegu biegów dla młodzieży szkolnej otrzyma okolicznościowy medal, napoje i gorący posiłek.

W biegu na 5km pierwsze trzy osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe.

W biegach dzieci i młodzieży szkolnej pierwsze trzy osoby w kategoriach dziewcząt i chłopców otrzymają dyplomy.

W Biegu Malucha na dystansie 100m pierwszych 100 zawodników otrzyma medale.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrującym danymi osobowymi uczestników biegu jest Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy: iod@um.warszawa.pl

Administrator może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu organizacji imprezy, w szczególności rejestracji uczestników, komunikacji z uczestnikami, pomiaru czasu, wysyłania SMS w wynikiem biegu.

Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacji imprezy. Dane osobowe uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich podanie jest warunkiem udziału w imprezie.

Imię i nazwisko, rok urodzenia, przynależność klubowa, miasto zamieszkania, czas, miejsce w klasyfikacji i kategoriach zostaną udostępnione publicznie. Pozostałe dane osobowe nie będą ujawniane publicznie i zostaną usunięte po zakończeniu imprezy.

Uczestnicy imprezy mają prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia i usunięcia.

Postanowienia końcowe:

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator zapewnia ponadto:

 • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy,
 • szatnie w namiotach
 • depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 • za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
 • za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.